en-USfa-IR
پنجشنبه, 02 بهمن,1399
 
درباره شرکت چارت سازمانی مدیر عامل
کمينه
آقای دکتر محمد رضا انبیایی مدیر عامل شرکت سلامت پرمون امین

دکتر محمدرضا انبیائی

سمت: مدیرعامل شرکت سلامت پرمون امین

پزشک و دارای مدرک (MPH  (Master of public health
دارای 15 سال فعالیت بهداشتی (health care) درمانی (treatment) تحقیقات بهداشتی درمانی، تحت عناوین مدیر ایستگاه تحقیقات بهداشتی درمانی، رئیس مرکز بهداشت، رئیس بیمارستان و اورژانس های پزشکی، مدیر پروژه های ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع آرین فولاد نورد قزوین و مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری یکتا و دارای سابقه فعالیت در سایر بخش های خصوصی و دولتی می باشد.

تمام حقوق وب سایت برای شرکت دارو گستران مبین محفوط است